PLN

Dane: Pojazd używany
Paliwo: Benzyna

Wyposażenie:


Opis:
SKUPUJEMY AUTA: -RÓ¯NYCH MAREK W ka¿dym stanie technicznym i wizualnym: skup aut u¿ywanych ca³ych, powypadkowych, skorodowanych, zniszczonych, niesprawnych, zaniedbanych, itp. -BEZ WA¯NEGO PRZEGL¥DU LUB UBEZPIECZENIA OC GWARANTUJEMY: -skup aut za gotówkê -bezp³atny dojazd do klienta -odkup auta natychmiast po ustaleniu ceny -kupno auta za mo¿liwie najwy¿sz¹ cenê -bezpieczeñstwo podczas transakcji kupna-sprzeda¿y samochodu -UMOWÊ KUPNA-SPPRZEDA¯Y SAMOCHODU + WYPOWIEDZENIE na OC Chcesz szybko i korzystnie sprzedaæ swój samochód za gotówkê? Nie wiesz komu i gdzie sprzedaæ swoje u¿ywane auto? Nie chcesz ju¿ wiêcej inwestowaæ w swój samochód? ZADZWOÑ Wystarczy jeden telefon i bêd¹ mogli Pañstwo sprzedaæ swój samochód.tel.512503510

Sprzedawca:
śląskie
Tel.: 512503510
 
 
 
Opel - Astra
 
 
 

Imię i Nazwisko
 
Adres e-mail
 
Telefon
 
Treść wiadomości
 
Prześlij kopie wiadomości na mój adres e-mail