§1. Zasady ogólne

a) Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.

b) Użytkownicy dokonujący zakupu lub sprzedaży przedmiotów za pośrednictwem serwisu motosale.pl muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich - działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

c) Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu, nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje w przypadku znalezienia kontrahenta.

d) Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji.

e) Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze.

f) Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.

§2. Zasady umieszczania ogłoszeń

a) Serwis motosale.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz treści komunikatów przesyłanych przez internautów z formularzy kontaktowych.

b) Oferty sprzedaży będą wyświetlane przez okres 30 dni od daty aktywacji, z możliwością darmowego przedłużenia.

c) Przedłużenie aktywności ogłoszenia możliwe jest poprzez kliknięcie w odpowiedni link otrzymany drogą elektroniczną lub poprzez panel administracyjny.

§3. Postanowienia końcowe

a) Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do serwisu.

b) Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.

c) Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.

d) Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich
osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z portalu motosale.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych serwisu

e) Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
f) Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.